Uncategorized

Ako sa uplatňuje nariadenie GDPR pri vedení firmy?

123

Skratka GDPR značí nariadenie pre ochranu osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady. Toto nariadenie prinieslo nové pravidlá, ktorých platnosť a dodržiavanie musí spracovateľ byť schopný doložiť po celý čas. GDPR firmy predstavuje zbierku pravidiel na ochranu osobných údajov, pomocou ktorých je možné identifikovať fyzickú osobu. Zahŕňa to osobné údaje ako je meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého bývania alebo iné kontaktné údaje. 

Ako funguje GDPR nariadenie?

V malých aj veľkých firmách je nutné zaviesť procesy a opatrenia, ktoré sú schopné minimalizovať únik údajov a taktiež maximalizovať ich bezpečnosť. Tejto povinnosti sa nemôžu vyhnúť ani menší podnikatelia. GDPR firmy sa týka aj marketingového oddelenia, pretože tým pádom nie ste správcom náhodným údajov. Spôsob vedenia záznamov o spracovaní osobných údajov je na firme a jej rozhodnutí. GDPR firmy musí mať stanovené, kto presne pracuje s osobnými údajmi a ako sa s nimi nakladá. Dôležité je tiež vedieť ako sa budú osobné údaje uchovávať a čo sa deje v prípade ich úniku. 

Koho ovplyvňuje nariadenie GDPR ?

Nariadenie pre ochranu osobných údajov sa dotýka každého kto denne pracuje s osobnými údajmi, ani malé firmy a živnostníci nie sú výnimkou. Užívatelia by mali zároveň vedieť účel spracovania údajov, ktoré poskytli. Dokumentovať je preto potrebné tie dáta, ktoré sú na účel nevyhnutné. Všetci, ktorí pracujú s osobnými údajmi sú povinní ich ochrániť pred únikom. GDPR firmy prináša bezpečnejšiu ochranu osobných údajov pre moderné technológie, platí to najmä pre malé firmy. Nariadeniu GDPR sa nedá vyhnúť, bez ohľadu na počet zamestnancov, brat alebo veľkosť firmy. 

Ako je formulovaná žiadosť?

Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť slobodný, jednoznačný a informovaný. Práve preto musí byť žiadosť o súhlas formulovaná jasne, aby jej užívatelia dostatočne porozumeli. V prípade uzatvárania zmluvy musí byť súhlas so spracovaním osobných údajov oddelený, pretože nie je bezpodmienečne nutný k uzatvoreniu zmluvy. 

Rate this post