Financie

Ready made s.r.o. v ČR

195

Ready made spoločnosti (resp. s. r. o. platca dph) sú založené len za účelom ďalšieho predaja. Iba podpis dokumentov vás delí od začiatku podnikania. V priebehu dvadsaťštyri hodín sa stávate konateľom spoločnosti! Zápis zmien do Obchodného registra trvá cca tri až šesť dní, následne sa stávate majiteľom (spoločníkom) spoločnosti.

Zaujímavou voľbou sú aj spoločnosti ready made sro s DPH so sídlom v Českej republike. Spoločnosť so sídlom v Českej republike neplatí žiadne daňové licencie, daň z príjmu je len devätnásť percent (na Slovensku dvadsaťdva percent) a slovenským zákazníkom alebo do iných členských štátov Európskej únie fakturujete bez DPH. Môžete podnikať aj na Slovensku a aj v Česku, ale firmu budete mať evidovanú v Českej republike, pretože to má nesporné výhody. Ale ak aj chcete podnikať výhradne v Českej republike, najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom je kúpa ready made firmy. Konateľom predávanej spoločnosti ready made s. r. o. sa stávate v priebehu hodín od prvého kontaktu so spoločnosťou, ktorá vám kúpu sprostredkováva. Vo firme uskutočnia podľa Vašich požiadaviek zmeny, ako napríklad zmena obchodného mena, predmetov podnikania, a podobne. Môžete okamžite podnikať a nemusíte na nič čakať. Zápis zmien do obchodného registra má iba deklaratórny (potvrdzujúci) účinok.

Ready made s. r. o. sú v Česku riadne zapísané v obchodnom registri a majú pridelené IČO, sú registrované pre daň z príjmov a majú pridelené DIČ, zmluvne sa garantuje, že nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky, základné imanie majú splatené v plnom rozsahu, nevykonávali žiadnu ekonomickú aktivitu, sú pripravené na rýchly prevod. Podpis dokumentov je štandardne v rozmedzí 24 – 72 hodín od prvého kontaktu.

company-handshake

Celý proces predaja firmy prebieha veľmi rýchlo v základných štyroch krokoch. Vyberiete si firmu z aktuálnej ponuky a záväzne si ju rezervujete. Následne budete kontaktovaní kvôli potvrdeniu rezervácie. Dodáte , podľa žiadostí spoločnosti, s ktorou budete komunikovať, údaje nového majiteľa, konateľa, prípadne predstavu o zmene sídla, obchodného mena, či predmetoch podnikania a dohodnete si termín predaja spoločnosti. Podpíšete dokumenty k predaju firmy v sídle spoločnosti, s ktorou uzatvárate obchod, za prítomnosti notára a uhradíte poplatky. Spoločnosť následne zabezpečí zápis zmien do obchodného registra.

Hlavné výhody plynúce z kúpy firmy ready made s. r. o. sú časová úspora šesť a viac týždňov oproti zakladaniu spoločnosti, takže vám neunikne dôležitý obchod, základné imanie na technickom účte nie je potrebné skladovať a blokovať, začať podnikať v Českej republike môžete v priebehu dvadsiatichštyroch až sedemdesiatichdvoch hodín. Ďalšou nespornou výhodou je, že sa stávate majiteľom ready made spoločnosti s. r. o. v plnom rozsahu v priebehu jedného dňa, tiež môžete v mene spoločnosti podpisovať zmluvy a vystavovať faktúry. Dokonca niektoré spoločnosti ponúkajúce ready made s. r. o. v Česku sú slovenské a majú hlavnú centrálu práve tu. Takže vy nemusíte kvôli podpisu cestovať do zahraničia.

Podnikateľ nemusí čakať cca tri týždne na vybavenie živnostenského oprávnenia, zápis do Obchodného registra a cca ešte ďalší mesiac na pridelenie daňového registračného čísla k dani z príjmov. V prípade ready made s. r. o. sa spoločníkom (majiteľom s. r. o.) stávate zápisom do obchodného registra, kedy nastanú účinky prevodu väčšinového obchodného podielu. Ako jej konateľ za ňu môžete konať už v priebehu niekoľkých hodín od prejaveného záujmu o kúpu, čiže s ňou môžete ihneď začať podnikať, podpisovať a zaväzovať ju v zmluvných vzťahoch. Hlavnou výhodou Ready made s. r. o. je teda rýchlosť, akou môže podnikateľ disponovať kapitálovou obchodnou spoločnosťou s obmedzeným ručením.

Ak ste živnostník a chcete si založiť spoločnosť s. r. o. , najrýchlejším spôsobom je predaj podniku a využitie zákonnej registrácie k DPH. Ak živnostník má podnik, vlastní napríklad stroje a nehnuteľnosť alebo ochrannú známku, či značku (nehmotný majetok), podnik ako celok môže previesť na ready made s. r. o.  zmluvou o prevode.

uctovnictvo-dph

Jej nepriamy efekt a výhoda spočíva aj v tom, že aj firma s. r. o. bude spadať pod režim zákonnej registrácie k DPH. Spoločnosť ready made s. r. o. by mala mať IČ DPH spätne do 10 dní odo dňa prevodu podniku. V takomto prípade sa stáva platiteľom DPH na základe zákona. Daňový úrad len dodatočne vydá osvedčenie. Podnikateľ tak nemusí podstupovať štandardný a komplikovaný postup schvaľovania žiadosti, na základe ktorej môže získať osvedčenie až za mesiace. Ďalším aspektom zmluvy o predaji podniku je komplexný prevod práv a povinností. Živnostník by tak nemusel každú vec riešiť novou zmluvou. Hlavné výhody prechodu zo živnosti na spoločnosť s. r. o. sú nižšie náklady na odvody a dane, možnosť odvody neplatiť vôbec, ochrana súkromného majetku, základné imanie bez dokladovania a samozrejme prestíž, pretože prvý dojem robí dobrý predaj.

Rate this post