Uncategorized

Komplementárne a substitučné produkty

10562

Ako podnikatelia ste sa už možno stretli s pojmom komplementárne a substitučné produkty alebo tiež komplementárne a substitučné statky. Ak nemáte hlbšie znalosti z ekonomickej teórie, v tomto krátkom článku sa dozviete to podstatné, čo o tomto type produktov treba vedieť. Možno sa vám to zíde vo vašom podnikaní.

 

O čo ide

Najskôr si povedzme, o čom presne je reč. Komplementárne produkty (statky) sú také, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Spotreba jedného produktu priamo súvisí so spotrebou druhého produktu. Ilustrujme si to na príkladoch. Komplementárnymi produktmi môžu byť automobil a benzín alebo mince a albumy na mince. Podobné dvojice by sme mohli nájsť aj u služieb, napríklad dovolenkové zájazdy – cestovné poistenie.

Naproti tomu substitučné produkty (statky), ako už prezrádza samotný názov, sú také produkty, u ktorých jeden produkt dokážeme nahradiť druhým. Spotreba jedného súvisí so spotrebou druhého, ale nepriamo. Opäť si to ukážeme na konkrétnych prípadoch. Pomaranče môžeme nahradiť mandarínkami, chlieb pečivom a povedzme drevené konferenčné stoly môžeme nahradiť sklenenými.

Vzájomné súvislosti

Ako sme už naznačili, podnikatelia by si mali uvedomiť vzájomné súvislosti komplementárnych a substitučných produktov. Tie sa týkajú dopytu, ponuky, ceny, spotreby i marketingu. Znovu si to ukážeme na jednoduchých príkladoch.

Pozrime sa, ako zmena ceny jedného produktu ovplyvní dopyt po druhom produkte. Je tomu zásadne inak pri komplementárnych produktoch ako pri substitučných produktoch. Ak dlhodobo zdražie benzín, dopyt po komplementárnom produkte, čiže automobiloch, klesne. Naproti tomu ak sa zvýši cena pomarančov, dopyt po „substitučných“ mandarínkach za nezmenených podmienok porastie. Alebo si zoberme výdavky na marketing. Marketingovou podporou jedného komplementárneho produktu, môžeme zvýšiť predaj aj druhého komplementárneho produktu. Pri substitučných produktoch je tomu naopak, preto by bola takáto marketingová podpora v širšom meradle neefektívna.

Všetky tieto a podobné súvislosti by mali brať do úvahy najmä podnikatelia a firmy, ktoré majú vo svojom portfóliu širší sortiment komplementárnych, prípadne aj substitučných produktov.

5/5 - (1 vote)