Uncategorized

Typy skrutiek a ich aplikácie

562

Skrutky predstavujú typický a takmer univerzálny spojovací prvok, používaný pre vytváranie pevných, tuhých a veľmi presných spojov rovnakých i rôznych materiálov uplatňovaných pro konštrukčné účely. Skrutky je možné zadovážiť v celej škále tvarov a rozmerov, ich aplikácia spočíva v napojení závitu na protistojaci upevňovací prvok – maticu. Týmto prvkom sa líšia od veľmi podobných vrutov, ktoré sú štandardne opatrené rezným zakončením a závitom umožňujúcim prichytenie do mäkších hmôt, ako sú drevo alebo tvárne kovy.

Druhy skrutiek

Skrutky sa od seba odlišujú jednak rozmermi a materiálovým riešením, jednak tvarovaním hlavy. Rozmery skrutky určujú predovšetkým jej použité s ohľadom na hrúbku spojovaného prvku – skrutka musí byť vždy dlhšia, než je celá hrúbka spojovaného materiálu, pretože z opačnej strany je na ňu vždy pripevňovaná matica či iný špeciálne vytvorený diel so závitom o potrebnom stúpaní (výska medzi dvomi susednými závitmi skrutkovice). Pri výbere vhodného typu skrutky je tak potrebné si na začiatku stanoviť najmä dĺžku a priemer závitu resp. celkovej závitovej časti. Skrutky sa štandardne rozdeľujú podľa niekoľkých kategórií zahrnujúcich:

  • typ hlavy a pohonu
  • typ a smer závitu

Typ hlavy a pohonu skrutky

Riešenie hlavy skrutky dané jej tvarovaním a technologickými výrezmi definuje predovšetkým nástroj, ktorým sa realizuje jej aplikácia do konkrétneho prvku. V tomto ohľade sú rozoznávané skrutky bez hlavy (so závitom na oboch stranách a dvomi maticami alebo jednou maticou a protistojacim pripraveným závitovým dielom) a s hlavou. Hlava skrutky môže mať hranatý alebo kruhový tvor s rôznym usporiadaním pohonných plôch, môže byť plná alebo s výrezom (drážkou) pre zapretie inštalačného náradia. V tomto ohľade sú skrutky s hlavou ďalej členené na také, ktoré majú pohonný mechanizmus po obvode, alebo priamo zabudovaný v hlave skrutky. Ak je pohon riešený obvodovo, jedná sa vždy o skrutky s nezapustenou hlavou a ich montáž sa vždy realizuje pomocou kľúča či špeciálnej násady. Nezapustená hlava môže mať tiež nepravidelný guľovitý tvar, ktorý pre ploché povrchy so zabudovaným rezným pohonom. Vedľa skrutiek s nezapustenou hlavou sa veľmi často využívajú i skrutky so zapustenou hlavou – tie sú typické aplikáciou do predpripravených tvarovaných otvorov alebo mäkších materiálov. Pod hlavu (i maticu) sa v mieste spoja vkladajú špeciálne podložky, ktoré zaisťujú minimalizáciu postranného pohybu skrutky a obmedzujú riziko páčenia či strihu.

Typ závitu

Veľmi dôležitou charakteristikou skrutky je vedľa hlavy a pohonu tiež typ závitu. Ten určuje jednak smer rotácie skrutky pri montáži, jednak pevnosť spoja, ktorú je možné danou skrutkou dosiahnuť. Závity sa typovo líšia výškou stupňov skrutkovice, vrcholovým uhlom a tvarom, a tiež celkovou dĺžkou, ktorá je určujúca pre spolupôsobenie skrutky a spojovaného materiálu.

Rate this post