Online

Optimalizácia pre vyhľadávače

181

Čokoľvek, čo dnes človek potrebuje, zoženie na internete. Stačí sa preklikať internetovými prehliadačmi a nájdete aj to, čo ste možno na samom začiatku ani hľadať neplánovali a nechceli. Internet sa doslova „usadil“ v našich životoch a dostali sme sa do fázy, kedy si bez neho nevieme predstaviť život. Neslúži nám predsa len na nákupy z pohodlia domova, nepochybne je veľkým pomocníkom študentom, uľahčuje nám komunikáciu a aj vďaka nemu dokážeme robiť vybrané aktivity rýchlejšie. Spohodlneli sme a nemáme chuť vynakladať viac úsilia, než je treba. Aj vďaka tomu sa internetovým stránkam tak darí!

Faktom je, že internetovým stránkam nestačí len záujem zákazníkov a ich návštevnosť konkrétnej webovej stránky za účelom nákupu či informovania sa. Aby sa stránke darilo, nie menej dôležité je zaujať konkrétny internetový vyhľadávač. S týmto a ešte s mnohými inými činnosťami okolo propagovania internetových stránok Vám pomôže služba známa ako optimalizácia pre vyhľadávače.

web-searchKaždá už existujúca stránka, ale tiež stránka spomedzi tých začínajúcich predstavuje konkurenciu, ktorú by žiaden majiteľ web stránky nemal podceniť. Pre takéto prípady slúži optimalizácia pre vyhľadávače, ktorá vytvorí pre internetovú stránku dostatočnú reklamu, spropaguje ju na internete, získa pre ňu dostatok zákazníkov, zvýši jej návštevnosť a získa pre ňu miesto na prvých troch miestach internetových vyhľadávačov. Určite nebude nikto spochybňovať tvrdenie, že po preklikaní sa internetom sú pre nás najzaujímavejšie predovšetkým webové stránky, ktoré sa nachádzajú na popredných miestach. Len málokto je ochotný prejsť na nasledujúcu stranu vyhľadávača.

Optimalizácia pre vyhľadávače aplikuje niekoľko postupov, techník a metód, ktorými optimalizuje internetovú stránku vo všetkých smeroch. Prvým krokom je analýza internetovej stránky a tiež analýza kľúčových slov. SEO analýza zhodnotí aktuálny stav internetovej stránky z pohľadu technického a textového. Okrem iného Vám navrhne riešenia ako je možné prípadne nedostatky vyriešiť. Ďalej optimalizácia pre vyhľadávače zahŕňa, copywriting, linkbuilding, linkbating, social media marketing, virálny marketing, online PR v kombinácii so sémantickým kódovaním webu.

Sémantické kódovanie webu sa viaže na HTML kód, ktorý je dôležitý z pohľadu rozlíšenia relevantného textu web stránky od navigácie, hlavičky a pätičky. Veľký význam ma správne použitie sémantických HTML značiek, ktoré zvýrazňujú nadpisy, definujú odstavce a linky. Na základe toho môže vyhľadávač určiť kľúčové slová web stránky a zrýchliť načítanie internetovej stránky a jej zobrazenie vo vyhľadávačoch. Keďže sémanticky kód oddeľuje vizuálnu informáciu od textovej, podporí zobrazenie web stránky tiež pre hendikepovaných návštevníkov. Optimalizácia pre vyhľadávače má široký dosah a pomôže Vám vyriešiť hneď niekoľko problémov, ktoré bránia Vašej webovej stránke presadiť sa.

html5-semantics

Veľmi dôležité je si uvedomiť, že služba optimalizácia pre vyhľadávače nemôže garantovať prvé miesto na určené kľúčové slovo naveky. Pozíciu internetovej stránky ovplyvňujú mnohé faktory, ktoré nemôžeme, bohužiaľ, nijako ovplyvniť.  Optimalizácia pre vyhľadávače je dostupnou službou, takže sa môže stať, že ju nevyužijete len Vy, ale aj vaša konkurencia. Tak ako chcete Vy predbehnúť ostatných, rovnako chcú konkurenčné web stránky predbehnúť Vás! Pre internetovú stránku však nie je dôležité len miesto, na ktorom sa nachádza, ale tiež jej kvalita spracovania a zrozumiteľnosť. Návštevníci zvyknú kliknúť na viacero odkazov vo výsledkoch vyhľadávania a porovnať si ponúkané služby na daných web stránkach.

Optimalizácia pre vyhľadávače Vám pomôže, aby sa tá Vaša stránka stala tou, ktorú si zákazníci vyberú!

4/5 - (2 votes)