Uncategorized

Predaj firmy

114

Predaj firmy je niečo, čo sa kedysi považovalo za zlyhanie podnikania. Dnes tomu tak nie je. Dnes je predaj firmy bežný spôsob ako podnikať. Neustále sa točia spoločnosti s históriou a aj tie bez histórie. Všetky sú platcami DPH a nemajú žiadne dlžoby. Niektoré sú založené v zahraničí a využívajú možnosť DPH neplatiť a takto by sme mohli rozoberať platenie a neplatenie donekonečna. Čo to však obnáša predaj firmy?

Dnes existuje celkom veľké množstvo ready made s. r. o. spoločností. Tieto spoločnosti nikdy nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť a boli založené výhradne za účelom predaja. Rôzne spoločnosti vám dokážu poskytnúť nielen novozaložené spoločnosti, ale aj predaj s.r.o. registrovanej k DPH s ekonomickou ale i bez ekonomickej histórie. Tieto spoločnosti na predaj sú bez akýchkoľvek záväzkov, pohľadávok či majetku. Predaj s. r. o., ako aj zápis zmeny v Obchodnom registri vám zmluvne garantuje každá firma, ktorá sa zaoberá predajom firiem. Samozrejme tento predaj riešite cez ich právne a ekonomické oddelenie v dohodnutom termíne. Právne služby sú zabezpečované výhradne advokátom, ktorý má úplnú právnu znalosť ohľadom predaja firiem s. r. o.

Pre lepší prehľad v ponuke zameranej na predaj firmy vám objasníme typy a možnosti firiem. V prvom rade je potrebné vedieť o tom, že nemusíte mať firmu len na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Tie sa delia na offshore a onshore spoločnosti. Zahraničné spoločnosti offshore sú bežnejšie známe ako daňové raje. Sú to spoločnosti so sídlom v krajinách, ktoré vzhľadom na ich platnú legislatívu ponúkajú množstvo výhod. Niektorými z nich sú úľava na dani zo zisku, z kapitálového výnosu, z pridanej hodnoty, z nehnuteľnosti alebo z dedičstva od ekonomických subjektov. Okrem toho mnoho bankových inštitúcií ponúka produkty, ktoré v krajine investora nie sú dostupné. Taktiež je v týchto krajinách zníženie daňovej záťaže a žiadna daň z príjmu ani z nehnuteľností a iné zaťažujúce dane. Veľkým lákadlom je stabilita právneho systému a minimálna administratívna náročnosť pri podnikaní. Takto by sme mohli pokračovať ešte dlho, lenže my vám predstavím a dáme do porovnania aj onshore spoločnosti.

 Onshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti rovnako ako offshore, ale ich sídlo je v krajinách s klasickým daňovým systémom. Tie neposkytujú všetky vyššie spomínané výhody, avšak spoločnosti zakladané v onshore krajinách sú využívané najmä ako obchodné spoločnosti. Zväčša pre sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru alebo ide o poskytovanie služieb.

Teda ak zhrnieme napísané, kúpa firmy v zahraničí, hoci nikdy neopustíte Slovensko je veľkým lákadlom a určite takáto ponuka stojí za zváženie.

Rate this post